O Firmie


Firma Klimazona sp. z o.o. powstała w 2017 r w odzewie na rosnące zapotrzebowanie rynku konsumenckiego na urządzenia służące szeroko rozumianej poprawie jakości otaczającego nas powietrza, a więc przede wszystkim klimatyzatory, oczyszczacze, osuszacze a także nawilżacze powietrza itp.


W warunkach obserwowanych na przestrzeni ostatnich lat szybko postępujących zmian klimatycznych, w realiach przybierającego coraz szybszego tempa ocieplenia, należące jeszcze kilkanaście lat temu do kategorii dóbr luksusowych urządzenia klimatyzacyjne stają się w naszej strefie klimatycznej standardowym, żeby nie powiedzieć niezbędnym elementem wyposażenia naszych mieszkań, domów czy miejsc pracy. Jednocześnie notowane przy okazji zmian klimatu anomalie pogodowe, długotrwałe okresy natężonych opadów atmosferycznych, a co za tym idzie ponadnormatywna wilgotność otaczającej nas atmosfery kreują konieczność osuszania powietrza w pomieszczeniach, w których żyjemy czy pracujemy.

Niezależnie od wspomnianych już zmian klimatu, w wyniku wieloletnich zaniedbań, Polacy wdychają powietrze, w którym normy zanieczyszczeń przekroczone są z reguły o kilkaset procent, dlatego problem skutecznego oczyszczania powietrza nie dotyczy już wyłącznie osób cierpiących na alergie bądź inne choroby układu oddechowego – ten problem dotyka dziś nas wszystkich.